Privacy & cookies regelement

Bakkerij Degen

Irenestraat 2

5825CB Overloon

0478-641214

KvK 16016235

Privacy- en cookieregelement

Wij vinden het belangrijk dat voor u duidelijk is hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. In dit Privacy & Cookiereglement hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot u als persoon. Denk daarbij onder meer aan uw rekeningnummer, naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, wordt ‘verwerken’ genoemd. De wettelijke betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in:

het verzamelen;

het bewaren;

het raadplegen;

het gebruiken;

het verwijderen van persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad. Denk daarbij aan:

(Potentiële) klanten

Bezoekers van onze webshop (als u een bestelling plaatst gaat u automatisch akkoord met ons privacy regelement);

Personen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden waar wij een relatie mee hebben.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Bakkerij Degen is de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, waarbij we per doel een aantal voorbeelden van verwerkingen hebben opgenomen.

Om een relatie met u aan te gaan en te onderhouden

Het leveren van goederen en diensten.  Bijvoorbeeld het maken van offerte, voor afleveren van de producten en diensten, onderhouden van deze goederen en diensten, het versturen van een factuur, afhandeling van uw betaling en het onderhouden van onze relatie met u. Ook gebruiken wij de gegevens om een informatieverzoek te kunnen beantwoorden of een sollicitatie te kunnen beoordelen.

Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij delen de klantgegevens en de gegevens van onze relaties niet. Van onze medewerkers worden ze alleen aan die organisaties verstrekt om het bedrijf te kunnen uitvoeren.

Hoe borgen wij uw privacy?

Wij hebben privacy hoog in het vaandel staan. Wij gebruiken u gegevens alleen in een veilige omgeving.

Social media

Op onze websites kunnen social media buttons staan, zoals Google+, Facebook of Twitter. Dit Privacy & Cookie Reglement geldt niet voor deze social media. Het gebruik van social media is uw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden u aan de privacyregels van deze social media goed te lezen, zodat u weet wat er met uw gegevens gebeurt. Veel social media aanbieders zijn buiten de Europese Unie gevestigd en slaan uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie op. Hierdoor is het mogelijk dat uw persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de Europese Unie. Op onze eigen social media pagina’s, zoals bijvoorbeeld Twitter, geldt dit Privacy & Cookie Reglement wel voor de inhoud van zo’n pagina.

Als u een bericht achterlaat op één van onze social media kanalen, communities of websites, dan blijft dit bewaard, zolang dit relevant is.

Externe links

Onze website bevat links naar andere externe websites. Dit Privacy & Cookiereglement geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren u altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met uw persoonsgegevens omgaan.

Cookies

Wij werken niet met cookies.

Welke regels gelden er bij de verwerking van persoonsgegevens?

Er is wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Zo geldt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Bewaartermijn van uw gegevens?

Hoe lang bewaart Bakkerij Degen uw gegevens? Bakkerij Degen bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

Welke rechten heeft u?

U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Dit recht is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Binnen vier weken ontvangt u dan een overzicht van uw persoonsgegevens.

U kunt ons vragen onjuiste gegevens te wijzigen of uw gegevens aan te vullen. Als u vindt dat persoonsgegevens verwijderd moeten worden, kunt u ons dat ook laten weten.

Vermeldt u persoonsgegevens en geef aan dat u deze verwijderd of gewijzigd wilt hebben in ons systeem. Dit formulier dient u te ondertekenen en te voorzien van kopie ID. Dit kunt u vervolgens per post of per mail (door in te scannen) naar ons versturen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te wijzigen of verwijderen. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk van onze servers en back-up systemen verwijderen.

Contactgegevens Bakkerij Degen

Per post:

Bakkerij Degen

T.a.v. de persoonsgegevensverwerker

Irenestraat 2

5825 CB Overloon

Per e-mail: info@bakkerijdegen.nl

Wijziging van het Privacy & Cookiereglement

We kunnen dit Privacy & Cookiereglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan het Privacy & Cookiereglement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website. De laatste wijziging was op 23 mei 2018.

Vragen & inlichtingen?

Heeft u vragen over dit Privacy & Cookiereglement of wenst u meer informatie over uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met:

Bakkerij Degen
Irenestraat 2
5825CB Overloon
info@bakkerijdegen.nl